Πόσο θέλουμε οταν είμαστε στο σπίτι και είναι μέρα να μπαίνει όσο πιο έντονο γίνεται το φυσικό φως. Μπορούμε μέσω της διακόσμησης να μεγιστοποιήσουμε την ένταση του φυσικού φωτός στο χώρο μας...